NUI søker samarbeid med lege

NUI tilbyr legekontor og søker samarbeid med lege

 

Vår lege som er ansvarlig for hyperbar oksygenbehandling slutter. Dermed søker vi en erstatning som kan stå ansvarlig for vårt behandlingstilbud.

 

NUI søker samarbeid med lege, og har flere muligheter for samarbeidskonstellasjon. Vi tilbyr fullt utstyrt legekontor, rimelig til leie. Dette kontoret kan du bruke til parallell praksis om ønskelig.

 

 

Mulig samarbeid

Vi kan tilby flere samarbeidskonstellasjoner:

 

1. Lege som leies inn som ansvarlig for HBO. Legen stiller da som selvstendig næringsdrivende og fakturer NUI for medgått arbeid. Vårt behandlingstilbud er foreløpig begrenset i omfang. Foreløpig ca 2-4 oppmøter á 1 time per mnd, avhengig av pasientpågang. Tilgang til vårt fullt utstyrte legekontor.

 

2. Vi har fullt utstyrt legekontor til rimelig leie for lege som ønsker å drive egen praksis med egne pasienter. Da ønskes det samarbeid som HBO-lege som beskrevet under punkt 1.

 

3. Vi kan også tilby samarbeid med lege som ønsker å inngå i NUI’s stab som klinisk lege, HBO-ansvarlig og/eller rådgiver. NUI leverer flere typer medisinske tjenester, med fokus på dykkemedisin, arbeidsmedisin, akuttmedisin/førstehjelp og hyperbar oksygenbehandling. Vi holder på å bygge opp en bedriftshelsetjeneste, og det er muligheter for samarbeid i den forbindelse. Legen kan, om ønskelig, drive egen praksis, og vi finner en løsning på hvordan samarbeid med NUI skal settes opp.

 

Hyperbar oksygenbehandling (HBO)

Hyperbar oksygenbehandling er medisinsk behandling i trykkammer. Behandlingen brukes som primær behandlingsform for flere sykdoms- og skadetilstander, samt som støtte til medisinsk og kirurgisk intervensjon. Behandlingen foregår ved at pasienten sitter i et trykkammer, gjerne sammen med andre pasienter som skal behandles på samme trykk, samt personell fra NUI. Trykkammeret fylles med ekstra luft slik at trykket stiger til 2,4 eller 2,8 absolutte atmosfærerer (ATA). Dette tilsvarer 14-18 meters dybde i sjø. Så starter HBO-behandling ved at alle pasienter puster 100% oksygen via egen maske i totalt 90 minutter per dag, hver dag, mandag til fredag, så lenge behandlingsforløpet varer. Ved 20 behandlinger blir dette totalt 4 uker. De fleste som skal behandles trenger 20-40 behandlinger. Noen færre, og noen flere. Behandlingsforløpet fastsetter vi når vi mottar henvisning med opplysninger om pasientens helsetilstand. Alle pasienter som skal behandles må gjennom en innledende legeundersøkelse her ved NUI, samt avsluttende legeundersøkelse for evaluering og dokumentasjon.

 

 

Hyperbar oksygenbehandling har lang historikk, både nasjonalt og internasjonalt. Allerede i 1662 startet forsøk med å bruke økt trykk brukt til å behandle pasienter. Det var til og med før oksygen ble oppdaget på 1770-tallet. Behandlingen er ansett som en trygg behandling lav risiko for alvorlige bivirkninger. HBO-behandling leveres av flere sykehus i landet, og det er Haukeland universitetssjukehus som har ansvar for all elektiv HBO-behandling nasjonalt.

 

NUI sitt behandlingstilbud er et fullstendig privat tilbud som baserer seg på internasjonale anbefalinger og forskning. Pasientene må selv finansiere behandlingen.

Den primære terapeutiske virkningsmekanismen ved hyperbar oksygenbehandling er øket oksygentilførsel til vevet ved fysikalsk løst oksygen i plasma. Den dramatiske økningen i blodets arterielle oksygeninnhold til vevet under HBO-behandling skaper en bratt diffusjongradient som fremmer oksygenets overgang i vevet og øker oksygenets diffusjonsdistanse. Dette gjør det mulig for et mindre antall kapillærer å levere oksygen til et større vevsvolum. Dette kan sette i gang en rekke prosesser som bidrar til dannelse av nye celler, nytt vev, og nye blodårer. Immunapparatet kan fungere bedre og enkelte antibiotikagrupper får bedre effekt. Det er også vist at HBO-behandling kan aktivere stamceller til å starte reparasjon av skadet vev, for eksempel etter hjerneslag. 

 

NUI legekontor

NUI’s legekontor er til rimelig leie for lege. Vi har ingen krav til praksis, men vår dykkerlege trenger kontoret noen timer i uken til sitt arbeid. Dersom en lege ønsker å leie 100%, kan vi finne løsning på dette. Det må påregnes samarbeid og koordinering med vår fast ansatte dykkerlege. Legekontoret vårt er nyoppusset i 2016, ligger fint til ved sjøen og har gratis parkering. Vi har heis i bygget. Beliggenhet ca 10-15 min fra Bergen sentrum, Gravdalsveien 245. Inventar som følger:

 

Inventar som følger:

 

Venterom

Kontormateriell legekontor

Kontorpult m/sidebord
Arbeidsstol
Stol for pasient/konsultasjonsstol
Nettverstilkoblet PC med internettilgang m/skanner og S/H laserskriver
Programvare på PC: Standard kontorstøtte/Office
Elektronisk pasientjournal, CGM Vision. Ikke tilknyttet NHN

Møbler spesifikk for medisinsk bruk
Undersøkelsesbenk
Rullende stol for helsearbeider
Avlastningsbord
Benkskap, hyller
Kjøleskap (for oppbevaring av medikamenter og diagnostiske reagenser)

Laboratorieutstyr
Oppvaskbenk med V/K vann og utslagsvask
Sentrifuge
Autoklav
UV-skap for oppbevaring av medisinsk utstyr
Hemometer (for Hb)
Diverse enklere laboratorierekvisita
Medisinsk diagnostisk utstyr
Otomikroskop
Fastmontert oto- og oftalmoskop
Synstavle
Schiøtz leseprøver
Ischihara fargetavler
Støyavskjermet kammer for audiometri («audiometriboks»)
Audiometer for luftlednings rentoneaudiometri
12-kanals EKG apparat med diagnostikkmodul
Spirometer med kalibreringssprøyte
Håndholdte oto- og oftalmoskop
Blodtrykksapparat
Stetoskop
Ultralyd
Transcutan oksymetri
Stemmegafler (128 og 256 Hz)
Lommelykt

Medisinsk behandlingsutstyr
Elektrisk sug

Medisinsk forbruksmateriell
Variert medisinsk forbruksmateriell for enklere sårbehandling

Medikamenter
Variert medikamentutvalg for akuttmedisinsk behandling

Akuttmedisinsk utstyr
Akuttmedisinsk utrykningsenhet (grab bag) for bruk ved akutte skader (primært) og sykdom utenfor legekontor
Hjertestarter ZOLL AED

 

 

Kontakt

Kontakt oss dersom du er interessert eller trenger mer informasjon.

Rolf Røssland
Administrerende direktør
Tlf: 950 59 595

eller

Fredrik Bærheim
Prosjektleder HBO
Tlf: 980 90 200