Historikk

 

Historikken for hyperbar oksygenbehandling (HBO-behandling) strekker seg tilbake til 1662 da luft ble administrert under trykk til pasienter med visse luftveissykdommer.

Oksygen er en av de kraftigste og mest allsidige medikamenter vi har tilgjengelig i moderne medisin. Første bruk av oksygen i medisinsk behandling ble rapportert i 1794. Bruk av oksygen under trykk (HBO-behandling) ble utført av den franske kirurgen J. A. Fontaine i 1879 i en egetutviklet trykksatt operasjonssal. Dette forebygget lave oksygennivåer i blodet ved administrasjon av narkosegassen N2O som var en farlig komplikasjon til narkose på denne tiden.

På 1930-tallet begynte testing og bruk av hyperbart oksygen til behandling av dykkere med trykkfallsyke. Dette viste seg å være en effektiv behandling som fortsatt i dag er den beste behandlingen for trykkfallsyke. På 50-tallet ble bruken av HBO-behandling utvidet til å inkludere en rekke andre sykdomstilstander som stråleskader, gassgangren og CO-forgiftning (Ref: 1-6).

I 1976 etablerte Undersea & Hyperbaric Medical Society (UHMS) The Hyperbaric Oxygen Therapy Committee. Komiteen fikk ansvar for kontiuerlig å gjennomgå forskning og kliniske resultater av internasjonal HBO-behandling, og på bakgrunn av dette lage retningslinjer for sikkerheten rundt, og klinisk bruk av hyperbar oksygenbehandling.

Les mer om The Undersea & Hyperbaric Medical Society (UHMS).

Basert på prekliniske forskningsdata og klinisk erfaring anbefaler komiteen i dag 14 indikasjoner for hyperbar oksygenbehandling. Les mer om indikasjonene her.

 

Hyperbar oksygebehandling 

HBO-behandling er en veletablert og internasjonalt anerkjent behandling for en rekke sykdoms- og skadetilstander. Behandlingen foregår i et trykkammer der en eller flere pasienter sitter sammen og puster rent oksygen. Hos NUI AS har vi et multikammer med plass til 6 pasienter. Alle puster oksygen gjennom sin egen maske der luften som pustes ut sluses ut av kammeret direkte fra masken. Dette gir en trygg behandling fordi man unngår at hele kammeret er fylt med 100% oksygen.

Her kan du lese en mer omfattende gjennomgang av hyperbar oksygenbehandling (engelsk):
Latham,E. et al., «Hyperbaric Oxygen Therapy», Medscape 2014

 


Referanseliste:

  1. Weaver, L.K. (chair), et.al. Undersea and hyperbaric medical society, Hyperbaric oxygen therapy indications, 13th edt, Best Publishing Company, Florida, USA
  2. Fontaine, J.A., Emploi chirurgical de l’air comprime, Union Med. 28:445, 1879.
  3. Phillips JL. Air as medicine In: Phillips JL, editor. The Bends. New Haven: Yale University Press, 1998; 197-203.
  4. Churchill-Davidson I., Sanger C., Thomlinson R.H., High pressure oxygen and radiotherapy, The Lancet 1955; 1: 1091-95.
  5. Brummelkamp W.H., Hogendijk J., Boerema I., Treatment of anaerobic infections (clostridial myositis) by drenching the tissues with oxygen under high atmospheric pressure, Surgery 1961; 49: 299-302.
  6. Smith G., Sharp G,R., Treatment of coal gas poisoning with oxygen at two atmospheres pressure, The Lancet 1962; 1: 816-19.

 


 

Pasienthistorier fra HBO-behandling ved NUI

NUI As, tidligere NUTEC, behandlet tidligere pasienter for Haukeland universitetssykehus. I dag er vår HBO-behandling et privat tilbud, uten ventelister, til pasienter fra hele landet. Her er noen suksesshistorier som er publisert i media tidligere.

 

Behandling i trykkammer gir nye celler og blodårer

Gjennom en maske puster pasienten inn rent oksygen med et trykk som er tolv ganger det normale. Behandlingen foregår i et trykkammer hos NUI As.

Det rene oksygenet som gis under forhøyet trykk trenger inn i skadet vev, og får de hvite blodlegene til å fungere igjen. Dermed begynner kroppen å reparere seg selv. Det dannes nye celler og blodårer. (T&A nr2, 1995)

 


Trykkammer har reddet mange

Et stort antall pasienter er behandlet med godt resultat. Hyperbar oksygenbehandling utnytter de terapeutiske virkningene av oksygenet når det tilføres kroppen under forhøyet trykk. (BT 11.11.94)

 

 


Dykket seg frisk på 14 meters dyp

Jan (42) fikk sår på foten. Da koldbrannen hadde spist opp to tær måtte han amputere nederste del av foten. Så fikk han prøve hyperbar oksygenbehandling ved NUI. Det ble redningen og etter 22 behandlinger var han helt smertefri, sårene hadde grodd og sirkulasjonen i benet, og resten av kroppen var mye bedre. Han slapp flere amputasjoner.
(BT 1995)

 

 

 


Kroppen reparerer seg selv

Kreftrammede Gunn (51) var døv i to år – og holdt på å bli blind.
Etter 35 knallharde strålebehandlinger vær hun svært dårlig. Infeksjonene stod i kø, hørselen ble borte og synet ble stadig dårligere. I halvannet år kunne hun ikke få i seg annet enn sondemat.

I dag er sorgen snudd til glede. En smilende tre-barnsmamma svinger seg elegant ut av trykkammeret. Der har hun sittet i to timer flere dager etter hvernandre. Det har gitt resultater. jeg kjenner bedring for hver gang, forteller Gunn. (Se&Hør, nr 43, 1995)

 

 


Puster seg frisk på 14 meters dyp

Anita (29) fikk stråleskader i kjeven etter kreftbehandling. Etter tre uker i trykkammer kunne hun opereres uten risiko for store smerter og infeksjoner. (Dagladet 16.09.94)

Hyperbar oksygenbehandling (HBO) stimulerer dannelse av nytt vev og nye blodårer i skadete områder på og i kroppen. HBO gjør at immunapparatet lettere dreper bakterier og noen antibiotikatgrupper får bedre effekt. Dette bidrar til bedre tilheling av skadet vev.

 

 


Benet mitt ble reddet i en trykktank

Svein (52) fikk en alvorlig infeksjon og stod i fare for å miste benet. Da hadde han også mistet jobben. Etter HBO-behandling på 14 meter hos NUI var benet reddet og han var etter kort tid tilbake i jobb.

 

 


Sårene gror på 14 meters dyp

Diabetikere med kroniske sår utgjør 1/3 av alle pasienter vi behandler. Med vanlig tradisjonell behandling vil de aller fleste bli plaget resten av livet. Hyperbar oksygenbehandling kan gjøre noe med dette. Opptil 70 % av pasienten blir friske. Sirkulasjonen i benet blir bedre, sårene gror og infeksjonsfaren reduseres.

Artikkel: Vi over 60