NUI AS i Bergen tilbyr hyperbar oksygenbehandling (HBO-behandling) som eneste private aktør i Norge.

HBO-behandling brukes ved en rekke sykdoms- og skadetilstander der sykt eller skadet vev lider av dårlig oksygentilførsel. HBO behandling stimulerer danning av nytt vev og nye blodkar, og gjør at immunforsvaret lettere dreper bakterier. Dette kan bedre tilhelingsprosessen i skadet vev.

Ved hyperbar oksygenbehandling puster pasienten 100% oksygen under et forhøyet lufttrykk i et trykkammer sammen med andre pasienter og kvalifisert personell fra NUI AS.

Kontakt oss for en gratis og uforpliktende vurdering og informasjon:
Tlf: 55 94 28 00
E-post: hbo@nui.no