Hyperbar oksygenbehandling ved NUI i Bergen

NUI AS i Bergen tilbyr hyperbar oksygenbehandling (HBO-behandling) som eneste private aktør i Norge. HBO-behandling tilbys for en rekke sykdoms- og skadetilstander der sykt eller skadet vev lider av dårlig oksygentilførsel.

Ved hyperbar oksygenbehandling puster pasienten 100% oksygen under et forhøyet lufttrykk i et trykkammer sammen med andre pasienter og kvalifisert personell fra NUI AS. HBO behandling stimulerer danning av nytt vev og nye blodkar, og gjør at immunforsvaret lettere dreper bakterier. Dette bedrer tilhelingsprosessen i skadet vev.

Hyperbar oksygenbehandling (HBO-behandling)

“Hyper” betyr større/høyere og “bar” betyr trykk. Oksygen (også kalt surstoff) er en luktfri, fargeløs gass som finnes i den luften du vanligvis puster. Oksygen trengs for drift av kroppens systemer. HBO er en medisinsk behandling i trykkammer, der du puster 100% oksygen under et forhøyet lufttrykk. Dette fører til at en vesentlig større mengde oksygen tas opp i blodet og mye mer oksygen blir tilgjengelig for kroppens celler og vev.

Medisinske tilstander og HBO-behandling

HBO brukes til å behandle en tilstand eller sykdom som er forårsaket av dårlig blodsirkulasjon og lav oksygenering. NUI AS behandler ikke akutte tilstander, med unntak av akutt hørselstap (ISSNHL) innen to uker.

The European Committee for Hyperbaric Medicine (ECHM) har anbefalt følgende indikasjoner for hyperbar oksygenbehandling:

1. Anbefalt å bruke HBO som primær behandlingsform, støttet av sterkt bevisgrunnlag:
– Akutt hørselstap (innen to uker)
– Forbygging av osteoradionekrose etter tannkirurgi
– Osteonekrose i kjeven
– Radionekrose (stråleskade) i bløtvev (cystitt, proctitt)
– Anaerobe og blandede bakterielle infeksjoner
– med fler

2. Anbefalt å bruke HBO som supplerende behandlingsform, støttet av tilstrekkelig bevisgrunnlag:
– Diabetiske fotsår
– Arterielle sår
– Hofteleddsnekrose (Osteonekrose)
– Stråleskader i bløtvev (andre enn cystitt/proctitt)
– Tilhelingsproblematikk i transplantater
– Forebyggende ved kirurgi i bestrålt vev
– Blodpropp i netthinnen (gir synstap på ett øye)
– Brannskader
– med fler.

3. HBO kan prøves som en mulig behandlingsform, men mangler tilstrekkelig bevisgrunnlag:
– Hjerneslag, ikke akutt
– Traumatisk hodeskade, ikke akutt
– Stråleskader i strupe og sentralnervesystemet
– Sigdcelleanemi
– Replantasjon av kroppsdeler (arm, ben, fingre, tær)
– med flere

Du kan lese hele rapporten her.

Videre lesning:
The Undersea and Hyperbaric Medical Society (UHMS)
Oxynet – ECHM

Slik bestiller du HBO-behandling

Dersom du ønsker hyperbar oksygenbehandling må du kontakte en lege som kjenner deg og din tilstand godt (fastlege, ortopedkirurg eller sårbehandlende lege). Det er legen som henviser deg til NUI. Be din lege laste ned henvisningskjema fra denne nettsiden, HER.

Slik foregår HBO-behandling

Vår ansvarlige lege for HBO vil gjennomgå din henvisning og vurdere om hyperbar oksygenbehandling kan ha effekt på din tilstand.  På bakgrunn av internasjonale anbefalinger vil vi sette opp en behandlingsplan tilpasset den aktuelle tilstanden. De fleste som mottar HBO-behandling vil ha behov for 20-40 behandlinger.

Dersom du skal behandles for et kronisk sår må vi måle oksygennivået i sårområdet (TcpO2). Dette gjøres som regel i forkant av første legeundersøkelse. Målingen tar 1 time, medfører ingen stikk eller smerter. Målingen gjøres for å se om det er sannsynlig at HBO-behandling kan avhjelpe sårtilhelingen.

Under HBO-behandling sitter inntil 6 pasienter sammen i et trykkammer og puster 100% oksygen gjennom hver sin maske. Hver behandling varer ca 2 timer. Kvalifisert personell vil være tilstede i trykkammeret under hele behandlingen.

Behandlingen er et privat tilbud og du må selv stå for finansieringen.

Kontakt oss for flere spørsmål:
Tlf: 55 94 28 00
E-post: hbo@nui.no