Informasjon helsepersonell

Hyperbar oksygenbehandling

 

 

Den sterkeste drivkraft for vekst i den hyperbare medisinske praksis har vært en bedre forståelse for hypoksiens rolle i sår som ikke gror og en forståelse for HBO-behandlingens rolle i å reversere vevshypoksi og fremme av sårheling. De to medisinske tilstandene som nå bidrar mest til den voksende interessen for hyperbar medisin er kroniske diabetiske fotsår som er assosiert med livs- og ekstremitetstruende infeksjoner, vevsnekroser, osteomyelitt, amputasjoner og ikke tilhelende amputasjonsstumper. Videre forsinkede stråleskader som er forbundet med bein- og bløtdelsnekroser.


Henvisning:

Last ned henvisningsskjema.


Slik virker hyperbar oksygenbehandling

Den primære terapeutiske virkningsmekanismen ved hyperbar oksygenbehandling er øket oksygentilførsel til vevet ved fysikalsk løst oksygen i plasma. Den dramatiske økningen i blodets arterielle oksygeninnhold til vevet under HBO-behandling skaper en bratt diffusjongradient som fremmer oksygenets overgang i vevet og øker oksygenets diffusjonsdistanse. Man mener dette gjør det mulig for et mindre antall kapillærer å levere oksygen til et større vevsvolum.

 

The European Committee for Hyperbaric Medicine (ECHM) har anbefalt følgende indikasjoner for hyperbar oksygenbehandling:

 

1. Anbefalt å bruke HBO som primær behandlingsform, støttet av sterkt bevisgrunnlag:
– Akutt hørselstap (innen to uker).
– Forbygging av osteoradionekrose etter tannkirurgi.
– Osteonekrose i kjeven.
– Radionekrose (stråleskade) i bløtvev (cystitt, proctitt).
– Anaerobe og blandede bakterielle infeksjoner.
– med fler.

 

2. Anbefalt å bruke HBO som supplerende behandlingsform, støttet av tilstrekkelig bevisgrunnlag:
– Diabetiske fotsår.
– Arterielle sår.
– Hofteleddsnekrose (Osteonekrose).
– Stråleskader i bløtvev (andre enn cystitt/proctitt).
– Tilhelingsproblematikk i transplantater.
– Forebyggende ved kirurgi i bestrålt vev.
– Blodpropp i netthinnen (gir synstap på ett øye).
– Brannskader
– med fler.

 

3. HBO kan prøves som en mulig behandlingsform, men mangler tilstrekkelig bevisgrunnlag:
– Hjerneskade, akutt og kronisk (hjerneslag, traumatisk hodeskade, postanoksisk encefalopati).
– Stråleskader i strupe og sentralnervesystemet.
– Sigdcelleanemi.
– Replantasjon av kroppsdeler (arm, ben, fingre, tær)
– med flere.

 

Du kan lese hele rapporten her:

 

Videre lesning:
The Undersea and Hyperbaric Medical Society (UHMS)
Oxynet – ECHM

 

Ta kontakt med vår HBO-ansvarlige lege om du  har spørsmål rundt indikasjoner for hyperbar oksygenbehandling og NUI’s tilbud.

 

Faktorer som påvirker dårlig sårheling

Multiple faktorer kan bidra til manglende sårtilheling. Lav vevsoksygenering, enten forårsaket av senket systemisk oksygenering eller av dårlig vevsperfusjon er de fremste av disse faktorene.

 

Oksygenets rolle i sårtilhelingen

Hypoksi spiller en viktig rolle i initieringen av tilhelingsprosessen. Selv om hypoksi er nødvendig for å starte tilhelingsprosessen er det nødvendig med adekvat oksygenmengde i vevet for å støtte celleproliferasjons-stadiet i sårtilhelingen.

 

Hyperbar oksygenbehandling

Hyperbar oksygenbehandling fremmer sårtilhelingen på flere måter som inkluderer intermitterende korreksjon av vevshypoksi og direkte økning av fibroblastproliferasjonen, collagensyntese, neovaskularisering og epitelialisering.

 

HBO-behandling virker toksisk for anaerober og fremmer leukocyttenes baktericide virkning både mot G+ og G- aerober. Hyperbar oksygenbehandling øker den lave oksygentensjonen i infisert beinvev til normalt eller over normalt nivå.


Klaustrofobi, angst

Pasienter som er plaget med klaustrofobi eller angst kan ha behov for beroligende medikament i forkant av behandling i trykkammer. Dette vurderes og ordineres ved behov av henvisende lege.


Priser

Vi leverer hyperbar oksygenbehandling som er privat tilbud. Pasienten må selv stå for finansieringen. Pris på et behandlingsforløp avhenger av pasientens tilstand og behov. De fleste som godkjennes for behandling vil ha behov for 20-40 behandlinger á to timer.

 

Kontakt oss for mer informasjon og pris.

E-post: hbo@nui.no
Telefon: 55 94 28 00

 

Kontaktinformasjon NUI HBO-ansvarlige lege for medisinske spørsmål:

 

Sverre Seime
TLF: +47 91 63 75 47

 

Kontortid kl 0900 – 1500

 

Utvalgte referanser:
- Davis JC, Hunt TK (editors). Problem wounds. In: The Role of Oxygen. New York: Elsevier, 1988.
- Löndahl, M. Diabetes Hyperbaric oxygen therapy as treatment of diabetic foot ulcers. Metab Res Rev. 2012 Feb;28 Suppl 1:78-84.
- Marx RE. Radiation injury to tissue. In: Kindwall EP (editor). Hyperbaric Medicine Practice. Flagstaff, Arizona: Best Publishing, 1994;703-715.